ראש העיר ירושלים ניר ברקת מקריא סיפור לילדי גן ביום ירושלים