מצילים את הדיור הציבורי מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון חגי רזניק מציג את התכנית האסטרטגית לדיור הציבורי