ילדות חורפית בירושלים קונצרט וריקודים בתיאטרון ירושלים