חריש עיר בהקמה כביש גישה צפוני ושכונת המגף 13.05.2015