חג הסיגד הנחגג על ידי העדה האתיופית בטיילת ארמון הנתיב מול הר הבית בירושלים